axırı

axırı
bax axırda 2-ci mənada. Axırı bir gün atası rəhmətlik hesabdar Gəldiyevi ayıltdı. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • malanəhayə — ə. axırı olmayan; sonsuz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • axır — is. 1. Son, nəhayət; bir şeyin son nöqtəsi, qurtaracağı. Yolun axırı. İşin axırı. Qışın axırı. İclasın axırı. Mahnının axırı. İlin axırına az qalır. Şəhərin axırında yaşayıram. – <Mirzə Fətəli:> Hər bir qaranlığın axırı işıqdır. Ə. H.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədfərcam — f. axırı pis olan, sonu pis, axırı olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyənək — is. 1. Bir başı toppuz çomaq, əl ağacı. Çoban dəyənəyi. Dəyənək ilə vurmaq. – Əvvəli hənək, axırı dəyənək. (Ata. sözü). <Yetər:> Hənək, hənək, axırı dəyənək. . . N. V.. Gündə yüz yol vurardılar dəyənək; Sağrısı sərbəsər olub döyənək. S. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fani — sif. <ər.> Həmişəlik olmayan, axırı puç, axırı olmayan; müvəqqəti, keçici, qalmayan. Dost tutma dünyanı, fanidir, fani; Aldanıb özünü xar eyləməynən. A. Ə.. Ey bizə fani cahanın dövlətindən dəm vuran; İstəyirsən, bizlərə cənnətdə qılman… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəhayət — <ər.> 1. is. Son, axır, qurtaracaq. Hər şeydə başlanğıc və nəhayət vardır. Bu işin nəhayəti nə olacaq? – Həyat nəşəsilə titrəyir içim; Parlaq gələcəyim, nəhayətim var. M. Müş.. Nəhayət vermək (qoymaq) – saxlamaq, dayandırmaq, son vermək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qurtarmaz — sif. Bitməz, qurtarmayan, axırı olmayan, axırı görünməyən. Qurtarmaz iş. Qurtarmaz mübahisə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəsdəşməx’ — (Ağdam, Şəki, Şəmkir) 1. çəkişmək, höcətləşmək (Şəmkir). – Birbiriηizinən bəsdəşməx’dən əl çəkin, xeyir götürməzsiηiz 2. bəhsə girmək, ötüşmək, yarışmaq (Ağdam, Şəki). – Alıynan Hüseyin kişinin oğlu bəsdəşdilər, görəx’ axırı no:lajax (Ağdam) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • burunnamax — (Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Şuşa, Tərtər) yola verməmək, incitmək. – Gördüm məni burunnuyur, mənciyəz də çıxdım gəldim evimizə (Ağdam); – Nənəm başdıyıf gəlini burunnama:, heş bilmirəm axırı nolajax (Şuşa) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”